ERASMUS+ PROJEKT

VET3D

Vet3d

O PROJEKTU

SOŠ jako facilitátor

Výborný a inkluzivní evropské střední odborné školství a příprava (SOŠ) je nezbytné pro konkurenceschopnost evropských podniků a pro dobře fungující evropský trh práce.

Učňovská příprava, praxe a stáže uskutečněné v reálném pracovním prostředí výrazně zlepšují zaměstnatelnost. SOŠ poskytuje pracovní síle znalosti, dovednosti a kvalifikace, které jsou relevantní na dynamicky se rozvíjejícím trhu práce a nabízí vyšší kvalifikaci a rekvalifikaci.

Absolvování formálního vzdělání poskytovaného v rámci oficiálního středního odborného školství zajišťuje, že pracovní síla bude dobře vybavena teoretickými znalostmi a nástroji k učení.

Neformální vzdělání v rámci evropského středního odborného školství je silně ovlivněno rostoucí digitalizací a klimatickými změnami a je třeba na něj klást větší důraz i v kontextu pandemie COVID-19 a sociálního distancování.

Multidimenzionální přístup v SOŠ

Rostoucí poptávku po dovednostech STEM (věda, technika, technologie a matematika) a potřebu neustále se zlepšovat či rekvalifikovat v pracovním životě bude jednodušší splnit skrze 3-dimenzionálního přístupu ve středním odborného školství (SOŠ). Tento přístup je klíčový v našem projektu VET3D.

Projekt VET3D reaguje na současné výzvy v evropském středním odborném školství (SOŠ) skrze mapování situace v konkrétních zemích EU a vytváří tak specifické programy soustředící se na propojování formálního, neformálního a pracovního výcviku se zaměřením na možnost rekvalifikace současných SOŠ studentů pro jejich budoucí úspěch na pracovním trhu.

Projektové aktivity

Projektové aktivity jsou založené na principu "zmapuj – proveď výzkum – tvoř – ověř – popularizuj". Proces mapování se provádí na úplném začátku, kde odborníci určí existující problémy a výzvy v digitálním zvyšování kvalifikace v zapojených zemích v sektoru SOŠ.

V rámci projektu analyzujeme učební modely ve středním odborném školství ve 4 různých zemích EU , abychom poté mohli nabídnout inovativní přístup, který je založený na reálném výzkumu a připravený na budoucnost. Cílem je vytvořit tzv. "Databázi dovedností" ("Skill Intelligence Database"), která vzniknena základě výsledků zmiňovaného výzkumu. Tato databáze bude podporovat rozvoj průřezových dovedností během studia v SOŠ. Zmíněné dovednosti také zvyšují zaměstnavatelnost po ukončení studia. Naši odborníci zajišťují přístup k široké škále možností k prohloubení zkušeností (možnost spojení práce a kombinovanáho vzdělání, stáže, neformální vzdělávací zkušenosti) ve 3 tematických oblastech: digitální, mezikulturní a podnikatelské.

V dnešním věku, kdy většina dospívajících žije druhým, digitálním životem skrze chytré telefony, projekt vytváří i mobilní aplikaci nabízející existující kurzy zaměřené na rozvoj měkkých dovedností. Kromě možnosti vyhledávat v seznamu kurzů bude mobilní aplikace nabízet také nové, interaktivní kurzy zaměřené na rozvoj měkkých dovedností, identifikovaných ve fázi mapování. Celkem tak budou v dispozici celkem 3 kurzy vyvinuté VET3D odborníky, dostupné přes mobilní aplikaci.

Nakonec tak projekt vytvoří online studijní materiály pro učitele SOŠ, které jim umožní digitálně provést studenty formálním, neformálním a pracovním výcvikem. Učitelé SOŠ tak posílí a získají podpůrné materiály pro svůj e-leadership (e-vedení) v post-pandemické éře.

Naše vize:

 • Zlepšení evropské zaměstnatelnosti
 • Kvalitní a inkluzivní evropské střední odborné školství (SOŠ)
 • Zvýšení konkurenceschopnosti na evropském pracovním trhu

KDO STOJÍ ZA PROJEKTEM

 

VÝSLEDKY PROJEKTU

je analýza rámcového modelu a přenositelných kompetencí a praktik, které posilují a zlepšují meziodvětvovou spolupráci na poli SOŠ v rámci EU a ve vybraných členských státech. Specifické členské státy reprezentovány partnerstvím identifikují klíčové kompetence a model měkkých dovedností v odborném vzdělání a výcviku SOŠ studentů tak, aby jim zajistily přístup k vzdělávacím prvkům inovativního 3D modelu.

Národní zprávy:

Czech:  CZ | EN

Řecko GR | EN

Itálie IT | EN

Lotyšsko LV |EN

You can find it here

Analýza implementovaná skrze VÝZKUMNÉ AKTIVITY založené na: 1) rešerši existujících dokumentů 2) SWOT analýze 3) rozhovorech s experty 4) anketě pro SOŠ učitele. Nezávislé proměnné výzkumného modelu jsou formální, neformální a pracovní vzdělávací postupy, závislými proměnnými je SOŠ tréninkový model. Rešerše mezinárodní literatury bude provedena před vývojem výzkumného modelu, založeného na dvojitém recenzním řízení (double-peer-review) mezinárodních publikací za poslední desetiletí (2010-2020). Takto je možné zahrnout do výzkumu nejnovější vědecké poznatky.

You can find it here

Tato databáze podporuje posílení mezioborových dovedností užitečných pro zaměstnavatelnost v rámci individuálního vzdělávacího procesu trvajícího od prvního do posledního roku středního odborného vzdělání (SOŠ). Obsahuje širokou škálu možností obohacovat se novými pracovními kompetencemi (např. formou stáže či dobrovolnictví) pro zlepšení post-diplomové kvalifikace. Databáze dále obsahuje mnoho vzdělávacích zdrojů, které usnadňují rozvoj mezioborových dovedností skrze integraci 3 vzdělávacích forem: formání vzdělání, neformální vzdělání a praxe, a ve 3 tematických oblastech (digitální, podnikatelské a nezikulturní)

You can find it here

Mobilní aplikace projektu, která nabízí studentům možnost hledat existující kurzy zaměřené na rozvoj měkkých dovedností. Kromě možnosti vyhledávání existujících kurzů nabízí aplikace také nové, interaktivní kurzy zaměřené na měkké dovednosti vytvořené v rámci našeho projektu.

Odkaz ke stažení

se zaměřují nejen na zdokonalování metodologických a pedagogických kapacit učitelů, čímž jim umožní nejen využít nové technologie v každodenním pracovním prostředí, ale i vytvořit flexibilněší vzdělávací prostředí, které lépe reguje na potřeby studentů v oblasti zlepšování měkkých dovedností.

Odkaz ke stažení

DOTAZNÍK PRO STUDENTY SOŠ

Pro studenty a pedagogy SOŠ jsme vytvořili anonymní dotazníky!
VET3D Projekt usiluje o integraci měkkých dovedností do vzdělávacího plánu SOŠ a snaží se tak pomoci studentům zlepšit jejich sebevědomí pro jejich budoucí uplatnění jako specialisté či podnikatelé.
Vyplňte prosím online krátký dotazník určený studentům v angličtině, lotyštině, řečtině, italštině nebo češtině a pomozte nám zlepšit SOŠ vzdělání napříč EU!
Dotazník pro studenty naleznete zde:
https://link.webropolsurveys.com/s/VET3Dstudents

DOTAZNÍK PRO PEDAGOGY SOŠ

Pro studenty a pedagogy SOŠ jsme vytvořili anonymní dotazníky!
Projekt VET3D usiluje o integraci měkkých dovedností do vzdělávacího plánu SOŠ a snaží se tak pomoci studentům SOŠ zlepšit jejich sebevědomí pro jejich budoucí uplatnění jako specialisté či podnikatelé.
Vyplňte prosím online krátký dotazník určený pedagogům v angličtině, lotyštině, řečtině, italštině nebo češtině a pomozte nám zlepšit SOŠ vzdělání napříč EU!
Dotazník pro učitele naleznete zde:

https://link.webropol.com/s/VET3D-Teacher-survey

DOSÁHNĚTE SVÝCH CÍLŮ

ZŮSTAŇME V KONTAKTU!

info@vet3dproject.eu

https://www.facebook.com/VET3D-Project-109531734918907

 • Evropska rozvojova agentura, s.r.o: info@eracr.cz
 • European Institute for Local Development: info@eurolocaldevelopment.org
 • Thalis Civil Non-profit company: psatrazemis@gmail.com
 • AURIVE SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE: RISORSE SOCIALI PER LO SVILU PPO ONLUS: info@aurive.it
 • Novareckon srl: info@novareckon.it
 • Project NET: naturalproducts@inbox.lv
 • BIZNESA MAKSLAS UN TECHNOLOGIJU AUGSTSKOLA RISEBA: riseba@riseba.lv
 • Adolph Kolping Gastronomic High School skola@ssgak.cz

Sponzorováno Evropskou unií. Názory a vyjádření zde uvedené jsou však vlastními názory autorů a nereflektují nutně názory Evropské unie nebo Evropské výkonné agentury pro vzdělávání a kulturu (EACEA). Evropská unie i EACEA nejsou za tyto názory a vyjádření zodpovědné.